top of page

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare acordam o atentie deosebita protejarii datelor personale ale tuturor celora cu care derulam operatiuni comerciale, precum si a vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul nostru, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).


Pentru a intelege modul in care sunt tratate datele dvs. personale, va rugam sa cititi cu atentie noua noastra Politica de securitate cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezenta Politica reprezinta modul in care compania noastra intelege si respecta principiile de protectie a datelor personale, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt utilizate in cadrul proceselor noastre de afaceri.


Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Glowartist SRL se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/2016. Prin prezenta Politica de protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal dorim sa informam toti clientii, partenerii si furnizorii nostri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, cu privire la scopurile acestei prelucrari si drepturile de care beneficiati.


DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA


Glowartist SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala referitoare la continutului acestui website, inclusiv, fara a se limita la, articole, text, fotografii, ilustratii, muzica, clipuri audio si video, marci comerciale, embleme si modele.

Nicio sectiune din continutul de proprietate intelectuala al acestui website nu poate fi reprodusa, distribuita sau publicata sub nici o forma sau prin niciun mijloc, fara acordul prealabil scris al Glowartist SRL. Prin urmare, vizitatorii website-ului trebuie sa inteleaga si sa consimta sa nu modifice, sa vanda, sa distribuie sau sa creeze lucrari/opere/ derivate, pe baza imaginilor si a informatiilor publicate pe acest website.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL


Operatorul de date cu caracter personal este compania Glowartist SRL, cu sediul in Targu-Mures, str. Calarasilor, nr. 51, jud. Mures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub J26/1352/2017, avand Cod Unic de Inregistrare 37935719.


RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR


Vizitatorii website-ului au posibilitatea de a comunica in orice moment cu Responsabilul pentru protectia datelor personale in mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politica, utilizand date de contact de mai jos:


Responsabil cu protectia datelor personale: Glowartist SRL


Adresa de corespondenta: Targu-Mures, str. Calarasilor, nr. 51, jud. Mures


Email: salon@glowartist.ro


PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin prezenta Politica ne obligam sa respectam principiile de protectie a datelor cu caracter personal (Principiile) prevazute de Articolul 5 din GDPR, Art. 5 si va putem asigura ca toate datele dvs, personale sunt:

- Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
- Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
- Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
- Corecte si actualizate;
- Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
- Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.


SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Procesarea datelor de contact


Glowartist SRL va folosi informatiile personale de contact pe care le furnizati prin intermediul acestui website si a adreselor de contact mentionate, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastra.


Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe website-ul nostru, va dati acordul implicit ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-ati contactat, in conformitate cu prevederile prezentei Politici de protectie a prelucrarii datelor personale.


Pentru asigurarea celor mai depline conditii de Securitate a datelor dvs. personale, Glowartist SRL a adoptat si mentine intregul set de masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea si stocarea datelor dumneavoastra personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului general.


Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transmise catre alte entitati terte cu care Glowartist SRL colaboreaza in mod permanent, cu exceptia situatiilor in care poate aparea o obligatie legala pentru Glowartist SRL de a partaja datele cu alte institutii sau autoritati.


Glowartist SRL se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul relatiilor noastre comerciale in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamantul dumneavoastra clar expres si prealabil pentru a le utiliza si in alte scopuri asociate activitatilor comerciale.


Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra personale de contact printr-o solicitare scrisa la adresa: salon@glowartist.ro.


POLITICA DE RETENTIE A DATELOR


Glowartist SRL poate pastra datele personale de contact prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile in care acestea au fost oferite de catre pacient. Datele pe care le furnizati prin formularul de contact de pe site-ul nostru sunt pastrate pana la momentul dezabonarii voluntare sau printr-o solicitare in scris pe adresa: salon@glowartist.ro


Executarea unor obligatii legale guvernate de legile fiscale si comerciale pot necesita, retinerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat.


DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE


Toti clientii, furnizorii si partenerii ale caror date personale de contact le detinem in calitate de persoane vizate au urmatoarele drepturi in conformitate cu Articolele 15 – 22 din GDPR:


– Dreptul la informare – operatorul este obligat sa incunostinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;


– Dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta;


– Dreptul de interventie asupra datelor


– Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;


– Dreptul de opozitie – persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.


– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate – retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate.


– Dreptul de a se adresa justitiei – orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.


– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspect.


– Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta.


Orice persoana vizata inregistrata la Glowartist SRL poate solicita exercitarea acestor drepturi printr-un mesaj scris la adresa salon@glowartist.ro sau printr-o scrisoare expediata pe adresa biroului nostru din Targu-Mures, str. Calarasilor, nr. 51, jud. Mures.


INFORMATII DESPRE MASURILE DE SECURITATE A PRELUCRARII


Glowartist SRL a investit pentru adoptarea de masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii Glowartist SRL, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pentru Glowartist SRL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.


DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE


Site-ul detinut de Glowartist SRL poate contine legaturi catre alte site-uri si / sau alte pagini web cu proprietate intelectuala care nu este proprietatea Glowartist SRL. Nu ne asumam nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, compania Glowartist SRL nu va putea fi considerata raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Glowartist SRL nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.


ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Vizitatorii nostri sunt rugati sa aiba in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, la fel ca si actualizarea site-ului Glowartist SRL. Prin urmare, este necesar sa verificati aceasta Politica pentru orice actualizare.

Protectia datelor personale: About Us
bottom of page